Zwevende wastrommels en keukengeluiden

De Stichting Lucien Goethals organiseert dit voorjaar de concertreeks “Music & Motion“. Tijdens drie IPEM-concerten (29/03, 28/04 en 17/05) wordt de relatie tussen muziek en beweging belicht vanuit verschillende standpunten.

Het IPEM (Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek ) is het onderzoeksinstituut van de afdeling Musicologie van de Gentse Universiteit.
Naast wetenschappelijk onderzoek vervult het IPEM ook een actieve rol in het cultuurlandschap door het opzetten van multimediaprojecten, de organisatie van concerten, zomercursussen en workshops. Aan het IPEM worden de methodes van de natuurwetenschappen met die van de cultuurwetenschappen op verschillende niveaus gecombineerd. Daardoor heeft het instituut een internationale reputatie verworven, onder meer op het vlak van onderzoek naar de manier waarop mensen met muziek omgaan. Het IPEM participeert dan ook regelmatig in nationale en internationale projecten.
Op cultureel vlak is het IPEM vooral bekend omwille van de concertreeksen en multimediale projecten gesteund door de Stichting Lucien Goethals. Deze bieden een platform voor jonge artiesten. Er word op zoek gegaan naar mensen die grenzen willen verleggen en die de evolutie van wetenschap en technologie integreren in hun creaties.

Dit jonge gelegenheidstrio brengt een traditioneel concertprogramma met bijzondere composities waarin visuele of sonore beweging centraal staat. De composities werden hoofdzakelijk gedacht vanuit objecten, de functies die ze vervullen of de bewegingen die gebruikers maken.

WhirlWash WhirlWash is een voorstelling door Laura Maes, Leen Gyselinck en Kristof Lauwers die elektro-akoestische muziek en experimentele video verenigt. Het geheel ontstond vanuit de problematiek rond het uitvoeren van elektronische muziek: traditioneel wordt deze gespeeld van tape of cd en live gespatialiseerd. Voor het publiek is er weinig of geen zichtbaar verband tussen de gehoorde klanken en de manier waarop ze geproduceerd werden, het contact met de uitvoerder ontbreekt.
In WhirlWash zochten ze naar een manier om de opgeroepen klankwereld ook visueel tot uiting te brengen en een live-aspect te verbinden aan het elektro-akoestische gedeelte. De wasmachine vormde het uitgangspunt: een over elkaar heen tuimelen van klanken en beelden. Whirl Wash visualiseert het auditieve en formaliseert en abstraheert het visuele. Het visuele en het auditieve smelten samen tot één geheel.

De trommels van oude wasmachines vormden de basis voor het bouwen van instrumenten. Niet alleen zijn het uitstekende akoestische versterkers, ook visueel vormen de trommels een mooi geheel. In de verduisterde ruimte ‘zweven’ verschillende trommels, die verlicht worden door ingebouwde high-brightness leds. Op deze metalen klankkasten werden verschillende objecten gemonteerd, zoals snaren, metalen veren, tiges en een metalen wiel. Deze objecten dienen als klankbron bij het bespelen van het instrument door de muzikanten. Eén van de trommels werd bovendien uitgerust met elektromotortjes, die de ingebouwde snaren computergestuurd tot klinken brengen.

Voor het project Kitch ’n Glitch namen Kristof Lauwers en Laura Maes allerlei geluiden op in en rond de keuken, die in een elektroakoestische compositie werden gegoten. De meeste geluiden werden grondig bewerkt en gemanipuleerd, andere blijven herkenbaar, maar krijgen buiten hun normale context een heel nieuwe dimensie. Leen Ghyselinck en Jens Vanysacker maakten een bijpassende video.

Het bronmateriaal voor Phass van Kristof Lauwers zijn opnames van alle geluiden die hij kon produceren met een lege fles afwasmiddel. Deze geluiden werden elektronisch bewerkt zodat ze grotendeels onherkenbaar werden. Het stuk is een studie van de effekten die ontstaan wanneer eenzelfde geluid verschillende keren tegelijk wordt afgespeeld, met kleine en veranderlijke faseverschillen. Via dit principe kan een heel scala aan klanken geproduceerd worden, gaande van doordringende drones tot opzwepende ritmes.

Het modulaire Sin No Tab toont een steeds veranderend en groeiend abstract systeem. Hoewel de modules van de compositie vastgelegd zijn, kunnen elementen uit deze modules zich vrij bewegen, in anders modules infiltreren, interageren of in conflict treden.

Music & Motion / Concert 3

Kristof Lauwers, Laura Maes & Leen Gyselinck:
Kitch ’n Glitch, Sin No Tab, Phass, WhirlWash, nieuwe creatie

Woensdag 17 mei om 20.00 u
Film-Plateau, Paddenhoek 3
9000 Gent

Meer info: Film-Plateau , Kristof Lauwers , Laura Maes