Amelia Cuni : John Cage Project

Amelia Cuni Op vrijdag 17 november vindt in de Handelsbeurs in Gent het John Cage Project plaats. Een uniek concert waarin de Indische raga centraal staat.

In de Indische cultuur wordt de muziek beschouwd als de taal van de goden. De belangrijkste uitdrukkingsvorm van de Indische muziek is de Raga – Sanskriet voor kleur of atmosfeer – die bestaat uit 7 hoofdtonen en 5 afgeleide tonen.
Deze modi gelden als dragers van bepaalde stemmingen en gevoelens. Men dicht ze ook namen van dagen en jaargetijden toe of ze worden in verband gebracht met bepaalde godheden. Een Raga begint met een langzaam, meditatief gedeelte dat in de meer ritmisch pulserende deel overgaat. Daarna volgt een thema met een aantal variërende soli die uiteindelijk uitmonden in een virtuoze finale.

Het project ’18 Microtonal Ragas’ van de Milanese sirene Amelia Cuni kadert in een prestigieuze, internationale samenwerking van cultuurhuizen. Cuni is bekend om haar meesterschap in het dhrupad-gezang, een van de oudste levende muziektradities in Noord-India. De achttien raga’s waarvan sprake is, zijn bezwerende gezangen die de uitvoerder moet ontwikkelen uit het materiaal dat Cage aanbiedt in ‘Solo 58’ uit zijn Book of Songs. Het is bekend dat John Cage (1912-1992) al sinds de jaren veertig sterk door het Indische denken werd beïnvloed. Toch heeft hij zich maar zelden zo concreet tot die geliefde traditie gewend als in ‘Solo 58’ . Daardoor is dit programma in de eerste plaats een meeslepend onderzoek naar het spanningsveld tussen traditie en experiment. Er zijn twee krachtlijnen voor deze uitvoering. De eerste is de betekenis van het Indische Raga, het ‘kleuren van de geest’. De tweede is het typische toevalsaspect, met geen ander doel dan dat door Cage zelf gehanteerd: ‘het doel van muziek is de geest nuchter en rustig te maken, en dus ontvankelijk voor goddelijke invloeden’.

Programma :

John Cage – 18 Microtonal Ragas: Solo 58 from Song Books (1970)

Tijd en plaats van het gebeuren :

Amelia Cuni : John Cage Project
Vrijdag 17 november 2006 om 20.00 u

Handelsbeurs
Kouter 29
9000 Gent

Meer info : www.handelsbeurs.be, www.johncage.info en www.ameliacuni.de