Purisme in de muziek : symposium rond purisme en creatie van een nieuwe compositie

Régis Dragonetti Zondag vindt in Drongen een colloquium plaats rond ‘purisme in de muziek‘. Het onderwerp behelst de thema’s authenticiteit, historiserende uitvoeringspraktijk,… vs. cross-over, multimedia,… in de context van het huidige concertlandschap. De sprekers zijn concertorganisatoren (Chloë Herteleer van deSingel, Eveline Heylen van Musica, Liesbeth De Voogdt van de Handelsbeurs en Jelle Dierickx van het Festival van Vlaanderen Gent). Bernard De Graef is moderator, en speelt met het Venturi blaaskwintet ook een nieuw werk van de jonge componist Régis Dragonetti. De toegang is gratis.

In de linguïstiek onderscheidt men vele vormen van purisme. Ook in de muziek zijn er heel wat te onderkennen. Een gemeenschappelijk kenmerk van purismen is het ideëel karakter: een na te streven ideaal. Men denke aan het streven van de historiserende uitvoeringspraktijk, de mythe van de absolute muziek, de mythe van de virtuoos, het authenticiteitsstreven in de oude muziek, de folk, de wereldmuziek, de wildgroei aan stijlen en stijltjes in de lichte muziek…

Tegenover purisme wordt de kruisbestuiving van genres en stijlen gezien, multimedia, concerterende uitvoeringen buiten de geëigende context… Over purisme vs. kruisbestuiving als verkoopsargument handelen de meeste in het colloquium behandelde vragen.

– Hoe ver kan een uitvoerend muzikant gaan om zijn publiek te lijmen?
– Wat is de rol hierin van een concertorganisator?
– Welke rol speelt de subsidiërende overheid?
– Is het mogelijk een beleidsinstrument te hanteren ter evaluatie van artistieke ‘waarde’ dat niet gebaseerd is op materiële waardebepaling en marktdenken?
– In hoeverre is de ‘distinctieve reactie’ (H. Sabbe) in bv. oude muziek, hedendaagse muziek en jongerensubculturen te rijmen met het democratische streven van de overheid?
– Hoe is de neiging tot kruisbestuiving met lichte muziek en andere kunstvormen in het huidige concertleven te duiden?

Enkele frappante luistervoorbeelden zullen de gedachten helpen vestigen. Als opluistering van het evenement werd aan componist Régis Dragonetti opdracht gegeven voor een nieuwe compositie rond deze thematiek.

Het onderwerp van dit symposium is gegroeid rond de tekst ‘In illo tempore’, over het historisch besef van hedendaagse uitvoerders en componisten, en hun profilering daarvan in het concertcircuit.

Deelnemers :
Eveline Heylen van Musica, Liesbeth De Voogdt van de Handelsbeurs, Chloe Herteleer van deSingel, Jelle Dierickx van het Festival van Vlaanderen Gent
Conservatorium Gent : Régis Dragonetti (componist), Tina Jacobs (hobo), Nele Nouwynck (fluit), Valerie Vereecke (klarinet), Hans Denayer (hoorn)

Tijd en plaats van het gebeuren :

Colloquium Purisme in de muziek
Zondag 29 maart 2009 van 11.00 u tot 13.00 u

De oude kleurfabriek – Blanc-fixe zaal
Antoon Catriestraat 1A / Drongenstationstraat 2B
9031 Drongen

Meer info : eindprojecten.objectis.net en www.blancfixe.be