Antoine Tamestit gaat tot op het bot van de klank

Antoine Tamestit In de loop van de muziekgeschiedenis heeft de altviool haar plaats moeten veroveren tussen de razend populaire viool en de krachtige, volle cello. Pas in de negentiende eeuw waagden componisten zich langzamerhand aan composities voor de warme, melancholische altviool. Er bestaan weinig opnames met werk voor altviool solo. Net daarom was het solodebuut van de jonge Franse altviolist Antoine Tamestit (foto) een verademing. In 2007 bracht hij bij Ambroisie een cd uit met werken van Bach en Ligeti. Bachs tweede partita werd oorspronkelijk geschreven voor viool, maar bleek ook interessant voor de altviool. Die laat volgens Tamestit de baslijn meer spreken. Vooral de ‘Chaconne in d’ is een prachtig ritmisch deel waarin de virtuositeit van instrument en muzikant ten volle geëtaleerd wordt. Antoine Tamestit wordt ook wel de Gainsbourg van de altviool genoemd. Hij gaat tot op het bot van de klank, raakt de kern van de muziek en is één met zijn instrument.

Antoine Tamestit (1979) studeerde aan het conservatorium van Parijs bij Jean Sulem, aan de Yale University (USA) bij Jesse Levine en het Tokyo String Quartet en in Berlijn bij Tabea Zimmermann. In januari 2003 won hij de eerste prijs van de Young Concert Artists (YCA) International Auditions en maakte hij vervolgens recitaldebuten in New York, Boston en Washington. In september 2004 behaalde hij zowel de eerste prijs als de publieksprijs en twee speciale prijzen van de internationale muziekwedstrijd van de ARD in München. Het repertoire van Antoine Tamestit reikt van de barok tot aan hedendaagse werken. Zijn bijzondere belangstelling voor de muziek van deze tijd brengt hem in contact met vele componisten van wie hij diverse wereldpremières uitvoert en opneemt. Met een grote passie voor kamermuziek is Antoine Tamestit regelmatig te gast op belangrijke festivals. In 2007 bracht Tamestit bij Ambroisie een cd uit met solowerken van Bach en Ligeti.

In zijn tijd werd Stravinski’s muziek als radicaal vernieuwend ervaren, vandaag behoort zij tot de canon van de 20ste-eeuwse muziek. Zijn balletmuziek kent iedereen, maar zijn kamermuziek is minstens even beklijvend. ‘Elégie‘ behoort tot de eerste composities die Stravinski in Amerika schreef. Het werk dateert uit 1944 en is een instrumentaal lamento voor altvioolsolo. Stravinski maakte er ook een versie voor vioolsolo van. George Balanchine choreografeerde het werk voor de School of American Ballet.

Tussen 1991 en 1994 werkte György Ligeti (1923 – 2006) aan zijn Sonate voor altviool solo, een veelzijdig zesluik met tal van stilistische knipogen. Zo is Hora Lunga, het eerste deel, een melancholische, rijk geornamenteerde allusie op de roemeense volksmuziek die Ligeti tijdens zijn kinderjaren in Siebenbürgen sterk beinvloed heeft. Dit deel wordt in zijn geheel op de c – snaar gespeeld met gebruikmaking van de harmonisch natuurlijke intervallen (reine grote terts, reine kleine septiem en de 11de boventoon). In het tweede deel – Loop – worden uitsluitend dubbelgrepen met een losse snaar gecombineerd. Daardoor wordt de speler gedwongen tot een riskant positiespel, wat in het snelle gedeelte van Loop een enorme virtuositeit vereist. De speelaanduidingen zijn echter: ‘jazzy’, ‘elegant’ en ‘relaxed’. Het derde deel – Fascar – (de titel is een Hongaars werkwoord en betekent ‘worstelen’, ‘verdraaien’) is eveneens een dubbelgreepstuk, een soort pseudotonale dans met verschoven en verdraaide modulaties. Deel vier – Presto con sordino – begint dan weer als een gelijkmatige, perpetuüm mobile – achtige beweging (te vergelijken met Continuum voor klavecimbel). Door middel van polyritmische accentuering en het gebruik van de contrasterende karakters van de verschillende snaren duiken langzamerhand verborgen, illusoire melodiefragmenten op, een trompe l’oreille dat refereert aan het werk van M.C. Escher. Het vijfde deel – Lamento – kenmerkt zich door een strikte tweestemmigheid, voornamelijk bestaande uit sekunde – en septiemparallelen en vertoont een indirekte invloed van verschillende etnische kulturen. Het zesde en laatste deel tenslotte – Chaconne Chromatique – is geen zinspeling op de beroemde chaconnes van Bach, maar wel een wilde, uitgelaten dans in een sterk geaccentueerde driekwartsmaat met een ostinate baslijn.

Programma :

 • H. I. von Biber (1644-1704), Passacaille in g voor viool solo (transcriptie voor altviool)
 • G. Ligeti (1923-2006), Sonate voor altviool solo (1994)
 • I. Stravinski (1882-1971), Elegie voor altviool solo (1944)
 • J. S. Bach (1685-1750), Partita nr. 2 in d voor viool solo (transcriptie voor altviool)

Tijd en plaats van het gebeuren :

Antoine Tamestit : Von Biber, Ligeti, Stravinski, Bach
Dinsdag 9 november 2010 om 20.15 u

Handelsbeurs
Kouter 29
9000 Gent

Meer info : www.handelsbeurs.be

Extra :
Antoine Tamestit op youtube
György Ligeti : www.schott-musik.de, www.arsmusica.be en youtube
Györgi Ligeti (1923 – 2006): emotioneel scepticus, Jan de Kruijff op www.musicalifeiten.nl, juni 2006
De partituur van Ligeti ’s Sonate voor altviool solo kun je hier downloaden (pdf)
Reviews Stravinski ’s Elegie voor altviool solo en Ligeti’s Sonate voor altviool solo op www.answers.com

Elders op Oorgetuige :
György Ligeti : klavecimbel op 20ste eeuwse wijze, 17/09/2010
Componist György Ligeti overleden, 13/06/2006

Bekijk alvast het eerste deel van Ligeti ’s Sonate voor altviool solo, Hora Lunga, uitgevoerd door Pemi Paull

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=i48vJNWMA_4&w=480&h=385]

En Stravinski ’s Elegie voor altviool solo

Liveness : transmediaal artistiek project op het raakvlak tussen installatie, performance, theoretische reflectie en muziek

Liveness Het Liveness project ensceneert ruwe en experimentele live-clashes tussen de klank- en beeldsystematiek van alomtegenwoordige media als televisie, computer, games, livecam, internet etc. enerzijds en de ontologie van hedendaagse performance-kunst anderzijds. Het project stelt de vraag naar de invloed van deze media op het live structureren van tijd en onderzoekt hoe media kunnen inwerken op de structuur van een performance.  Elk nieuw experiment werpt een welomlijnd en specifiek licht op de live-ervaring als een gemediëerde beleving van tijd.

Het Liveness project ambieert de discipline van het instant componeren radicaal uit te diepen: het onmiddellijk compositorisch en tijdstructurerend  denken dat deze muziek zo uniek maakt wordt doelbewust uitgedaagd.  De positie van de ‘performer-musicus’ wordt als het ware getheatraliseerd, gedeconstrueerd en getransformeerd.

Liveness! Instant Composed Music & Television draait om het lege punt, de blinde vlek waarrond het televisuele montagesysteem zichzelf schijnt te organiseren.  Het experiment onderzoekt hoe een live performance door het fenomeen televisie kan worden gestuurd, en verder hoe deze performance het medium kan ombuigen, manipuleren, omarmen, inpalmen, deconstrueren.

De performances ontwikkelen zich binnen de televisuele klank- en beeldstroom zoals die wordt voorgeschoteld aan de kijker-luisteraar.  Het beeld- en klankmateriaal vormt aldus het vertrekpunt, het basismateriaal (of nog de basispartituur) voor een in real time tot stand komende ‘live-collage’.

Verschillende tactieken, speelmethodes of denkmodules worden vooraf ontwikkeld en vervolgens live uitgespeeld ten aanzien van de actie op en van het scherm.  De performers streven ernaar via verschillende invalshoeken een complex structuur-denken te construeren: een in zichzelf voortdurend transformerend tekensysteem dat in staat is het hele gegeven, de televisuele context, totaal te verschuiven.

Op de meest lucide momenten zou dit systeem in staat moeten zijn een bevreemdende ommezwaai te creëren die men theoretisch het best kan benaderen met de ‘implosie van twee tegengestelde polen’ (Baudrillard).  Dit is het punt waarop de polen mekaar overlappen en er een ‘contractie’ plaats grijpt van de ene pool in de andere.  De verschillende polen zijn dan niet meer van mekaar te scheiden: het ene maakt deel uit van het andere, de verschuiving is compleet geworden.

Maar dit kan enkel een tijdelijk resultaat zijn! Aldus stuikt het hele systeem ineen; er wordt een nieuwe afstand gecreëerd en er ontwikkelen zich nieuwe patronen die op hun beurt deel zullen worden van nieuwe (teken)systemen. Waarna er opnieuw wordt ontkoppeld, opnieuw een afstand wordt gecreëerd, nieuwe patronen worden ontwikkeld die op hun beurt weer deel zullen gaan uitmaken van een nieuwe doorwerking…

Tijd en plaats van het gebeuren :

Thomas Olbrechts/Collectief ReFLEXible & Champ d’Action : Liveness! Instant Composed Music & Television
Zondag 7 november 2010 om 20.00 u
MuHKA

Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen

Meer info : www.muhka.be, www.champdaction.be en www.myspace.com/collectiefreflexible

Oorsmeer en Big Bang Festival brengen muzikaal avontuur voor jong publiek

Big Bang Wie zijn (klein)kinderen op avontuurlijke wijze wil laten kennismaken met degelijke muziek, moet absoluut zijn licht opsteken bij Oorsmeer. Het festival is een ideaal toevluchtsoord voor wie even wil ontsnappen aan de overdosis kinderpop of bekende muziekschoolpaden. Oorsmeer, het muziekfestival voor een jong en avontuurlijk publiek, brengt op 7 november onder meer de legendarische Meredith Monk uit New York naar de Vlaamse Opera in Gent en verwelkomt ook de Handelsbeurs als nieuwe partner. En op 14 november krijgt het muzikale feest een vervolg in Brussel. Onder de titel Big Bang wordt het schitterende Paleis voor Schone Kunsten voor het eerst omgetoverd tot één groot muzieklabyrint.

Meredith Monk en Sophie Agnel
Op Oorsmeer in Gent is muzikale legende Meredith Monk de absolute top of the bill. Ze is een van de grote vernieuwers van het muziektheater sinds de jaren ’70 en heeft de visie op vocale expressie van een hele generatie zangers veranderd. Zonder haar hadden zangers als Björk en vele anderen beslist anders geklonken. Op vraag van Zonzo Compagnie deelt deze grote dame van de New Yorkse avant-garde voor het eerst haar kennis en kunde met een groep piepjonge Vlaamse zangers, om vervolgens met hen het podium van de Vlaamse Opera te delen.
In Brussel is het onder meer uitkijken naar Le piano-marteau, een woordenloze voorstelling van de Franse pianiste Sophie Agnel. Al improviserend tovert ze de meest wonderbaarlijke geluiden uit haar piano, muziek die op een verbluffende manier zichtbaar wordt gemaakt. Agnel kreeg in haar geboortestad Parijs een klassieke piano-opleiding, legde zich daarna toe op jazz, maar doorbrak al snel de beperkingen die haar ook binnen de jazz werden opgelegd. Herhaaldelijk deelde ze haar avontuurlijke manier van musiceren met kinderen. Met Le piano-marteau brengen Athénor en Agnel gedurfd muziektheater uit Frankrijk dat grenzen doorbreekt en dus ook op Big Bang niet mag ontbreken.

Muzikaal avontuur voor een jong publiek
Uiteraard is er op Oorsmeer en het Big Bang Festival nog meer te beleven dat de moeite waard is. Zo is er Wagon (Gent en Brussel) waarbij contrabast Nicolas Rombouts (Dez Mona) en pianist Joris Caluwaerts (Zita Swoon, The Go Find…) het publiek meenemen in hun fabuleuze muzikale fantasiewereld waarin speelgoedtreintjes tot muziekinstrumenten verworden. Of ’s Nachts zijn alle katten grijs (Brussel) van Anne Niepold en Zonzo Compagnie, waarbij Niepold op een virtuoze manier de meest ongewone klanken uit haar accordeon tovert. Maar er is ook de muzikale gekte van Balaxy Orchestra (Gent en Brussel), de zelfgemaakte muziek van de piepjonge muzikanten van Zappa (Gent en Brussel), de kinderfanfare Goeste Majeur (Gent), de installaties van de Nederlandse instrumentenbouwer en klankenkunstenaar Hans van Koolwijk (Gent en Brussel) enz. Het mooie aan het Oorsmeer/Big Bang-concept is dat elke bezoeker zijn eigen avontuurlijke parcours kan kiezen doorheen de verschillende concerten, voorstellingen, installaties…

Oorsmeer wordt een Europees festival
Oorsmeer is een avontuurlijk muziekfestival voor kinderen dan naam en faam maakte in Vlaanderen en ondertussen aan zijn 15de verjaardag toe is. Het festival werd in 1995 opgericht door artistieke duizendpoot Wouter Van Looy en heeft er ondertussen bijna 50 edities opzitten in België, Nederland, Frankrijk en Zwitserland. Vanuit zijn vaste uitvalsbasis Gent geraakte het bijzondere festivalconcept steeds meer bekend en na vele internationale ad hoc samenwerkingen is het nu zover, Oorsmeer wordt een Europees festival.
Onder een nieuwe naam en met de steun van Europa opent BIG BANG – European music festival for a young and adventurous audience – zijn deuren in Lissabon, Boedapest, Rijsel, Stavanger, Brussel en Gent. Het originele festivalconcept van Oorsmeer wordt behouden, maar dan geïnspireerd en uitgedaagd door de Europese partners. In het kielzog van het festival ontmoeten ze elkaar voor het uitwisselen van ideeën en projecten en het opzetten van coproducties. Het festival zal in de toekomst zijn revolutionaire stempel drukken op de vernieuwing en verbetering van het muziekaanbod voor kinderen.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Oorsmeer / Big Bang Gent
Zondag 7 november 2010 vanaf 13.30 u

Vlaamse Opera Gent – Schouwburgstraat 3 – 9000 Gent
Handelsbeurs – Kouter 29 – 9000 Gent
——————–
Big Bang Brussel
Zondag 14 november 2010 vanaf 13.00 u

Bozar – Ravensteinstraat 23 – 1000 Brussel

Het volledige programma van Oorsmeer/Big Bang en alle verdere info vind je op www.bigbangfestival.eu

Victor Kissine in de kijker in Espace Senghor

Victor Kissine Op zondag 7 november vindt in Espace Senghor in Etterbeek het tweede concert plaats in de reeks ‘Focus sur nos compositeurs‘. Pianist Serge Clément, violist Eric Robberecht en cellist Jean-Pol Zanutel spelen er een recital met werk van Victor Kissine (foto). Kissine schreef vooral voor strijkers, en tijdens dit concert wordt de evolutie geschetst van zijn stijl tussen 1995 (Sonate voor cello en piano) en 2009 (Trio voor piano, viool en cello).

Victor Kissine werd geboren in Sint Petersburg in 1953, enkele dagen na de dood van Stalin. Hij studeerde compositie en musicologie aan het conservatorium van Moskou, en had veel contact met Boris Tichtchenko en Galina Oestvolskaya. In de laatste jaren van de Sovjetperiode schreef hij heel wat (bekroonde) filmmuziek. Uit deze periode dateert ook de opera Marat-Sade. Deze opera werd opgevoerd aan de vooravond van de Perestroika in St.Petersburg en veroorzaakte natuurlijk een schandaal. Na zijn emigratie naar België in 1990 wijzigde Kissine zijn esthetische richting ten gronde, in de zin dat hij eerder voor kleinere ensembles begon te schrijven en zich meer zou toeleggen op klankonderzoek. De rode draad door zijn composities is een geraffineerde schriftuur, vaak op de rand van het tastbare, van de huivering, wat nochtans een innerlijke dramatische spanning creëert die soms doet denken aan Shostakovitch en Oestvolskaya.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Focus sur nos compositeurs: Victor Kissine
Zondag 7 november 2010 om 11.30 u
CC Etterbeek – Espace Senghor

Waversesteenweg 366
1040 Etterbeek

Meer info : www.senghor.be

Extra :
Victor Kissine op www.compositeurs.be, www.renewmusic.org en www.arsmusica.be

Elders op Oorgetuige :
Ensemble Musiques Nouvelles en Boyan Vodenitcharov verkennen de mysterieuze wereld van Victor Kissine, 16/04/2009

Playground : speelterrein waar podiumkunsten en beeldende kunst elkaar ontmoeten

Johanna Billing De vierde editie van Playground brengt opnieuw een reeks voorstellingen, projecten en installaties samen van beeldende kunstenaars, theatermakers en choreografen met een aparte kijk op onze hedendaagse samenleving. Kunstenaars die hun artistieke praktijk niet langer in de traditionele disciplines situeren en die media als performance, installatie, film en interactief werk combineren. STUK wil met deze vierde editie opnieuw een dialoog presenteren van kunstenaars, voorstellingen en kunstwerken in dit spannende speelveld tussen disciplines. 

Het programma bestaat uit twee nauw met elkaar verbonden en overlappende delen: een reeks voorstellingen en een tentoonstellingsluik. Enerzijds een aantal producties van internationale gezelschappen die de grenzen van dans, film, theater, muziek en beeldende kunst overbruggen of aftasten. Anderzijds een uitgebreide tentoonstelling doorheen de verschillende zalen van het STUKgebouw. De kunstenaars in dit luik onderzoeken in films of installaties noties als spel, beweging, performance en theatraliteit. Sommige kunstenaars zijn in beide delen terug te vinden. Binnen het festival heeft ook een symposium plaats i.s.m. de Appel over hoe organisaties en instellingen omgaan met het verzamelen, documenteren en heropvoeren van live performances.

De voorstellingen tijdens Playground zetten vaak kunstwerken centraal. In Iglu spelen de popart werken van Guy de Cointet een hoofdrol, James Beckett integreert een echt museum in zijn voorstelling en Markus Schinwald laat een danser een sculptuur onderzoeken op het podium. In het expoluik concentreren installaties en video’s zich op hun beurt op performance in al zijn vormen. Candice Breitz toont een geïmproviseerde theatervoorstelling met tweelingen, Johanna Billing (foto) registreerde een choreografie met amateurdansers en Bestué-Vives bundelen hilarische mini-acties in eigen huis. Deze kruisbestuiving levert vaak vernieuwende ideeën en verrassende formats op. Een bibliotheek met levende boeken (Mette Edvardsen) of een reis door de museumruimtes van M, enkel begeleid door een draadloze koptelefoon (Lundahl & Seitl). Geregeld duiken er ook verrassingen op, aangekondigd of onaangekondigd.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Playground – Live Art Festival
Van donderdag 4 t.e.m. vrijdag 12 november 2010

Kunstencentrum STUK
Naamsestraat 96
3000 Leuven

Het volledige programma en alle verdere info vind je op www.playgroundfestival.be

Frankenstein, een muzikaal stuk herwerkt voor kinderen

Sebastiaan Van Doninck Heb jij een bijzonder gevoel voor humor ? Hou je van satire ? Dan is Frankenstein!! van HK Gruber precies wat je zoekt. Deze Weense componist schreef prettig gestoorde muziek op spottende kinderrijmpjes, bevolkt door monsters, kannibalen en superhelden, door Batman en Robin, Dracula, Frankenstein en Superman. Deze verfrissende klassieker voor ensemble en chansonnier blijft op de lachspieren werken. Het stuk, dat zowel verfijnde als ronduit lachwekkende klanken bevat, is een briljante en verrassende uiting van een licht gestoorde fantasie.

Net zo gaat Joris Blanckaert, in zijn spitsvondige stijl, aan de slag met Welterusten iedereen, een kinderboekje van de hand van de Nederlandse schrijver Edward van de Vendel. Het geheel werd beeldig geïllustreerd door Sebastiaan Van Doninck. Een voorstelling voor oor en oog, waarin met een kwinkslag de muziek van de 20ste eeuw de revue passeert, van cabaret en Kurt Weill naar tango en pop. Voor jong én oud !

Programma :

 • H.K. Gruber, Frankenstein!! (1976-77)
 • Joris Blanckaert, Droom-Zappen (2010)

Tijd en plaats van het gebeuren :

Spectra Ensemble & Pieter Embrechts : Frankenstein!!

Woensdag 3 november 2010 om 14.30 u in CC Ter Dilft, Bornem – www.terdilft.be
Zondag 7 november 2010 om 15.00 u in de Jezuïetenkerk, Lier – www.lierscultuurcentrum.be
Zondag 21 november 2010 om 15.00 u in het cultuurcentrum Hasselt – www.ccha.be
Zaterdag 8 januari 2011 om 15.00 u en om 19.00 u in NTGent – www.ntgent.be
Zondag 16 januari 2011 om 15.00 u in de Velinx, Tongeren – www.develinx.be

Meer info : www.spectraensemble.com

Extra :
HK Gruber op www.boosey.com en www.intermusica.co.uk
Joris Blanckaert op www.muziekcentrum.be en www.reverbnation.com/fosfor

Elders op Oorgetuige :
Nieuwe kameropera L’Algerino in Italia in abdij Ter Doest in Lissewege, 2/08/2010
Frankenstein : muziektheater voor jong en oud, 23/04/2010

Bekijk alvast dit fragment uit Frankenstein !!, met muziek van H.K. Gruber en illustraties van Sebastiaan Van Doninck

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=aWKgVqAp_oI&w=480&h=385]

Cinema Soloriens & the Cosmo Drama ft. Marshall Allen in Netwerk Aalst

Marshall Allen Legende Marshall Allen (foto) ontmoette Sun Ra in de jaren ’50 en bleef de rest van zijn leven trouw aan het Arkestra, waarvan hij sinds 1995 de leider is. Hij bouwde samen met Sun Ra een unieke muzikale cosmos op, die in alle lagen van de hedendaagse muziek zijn invloed laat gelden. Met zijn 86 lentes is de honger naar nieuwe ervaringen en avontuurlijke muziek nog steeds niet gestild.

Met Cinema Soloriens & The Cosmo Drama voegt hij samen met percussionist Ed Wilcox (Temple of Bon Matin) en multi-instrumentalist James Harrar – een bijzondere visuele dimensie toe aan het Space is the Place-universum. Het unieke project ontstond uit de experimentele films van James Harrar, de archivaris van alle beeldmateriaal van Sun Ra. Het ensemble begeleidt een compilatie van Harrar’s experimentele films en ongezien materiaal van Sun Ra.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Cinema Soloriens & the Cosmo Drama ft. Marshall Allen
Dinsdag 2 november 2010 om 20.30 u
Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst Aalst

Houtkaai
9300 Aalst

Meer info : www.netwerk-art.be

Extra :
Cinema Soloriens : www.myspace.com/cinemasoloriens
Marshall Allen : en.wikipedia.org en www.thesunraarkestra.com

Bekijk alvast deze video van Cinema Soloriens @ The Cube Cinema Bristol, 21/07/2010

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=NlkSYR47NKM&w=640&h=385]

Samhain in het Klankenbos : muzikaal alternatief voor Halloween

samhain Wie zijn buik vol heeft van het opgefokte Halloweengebeuren, kan op 31 oktober met familie en vrienden naar het rituele Keltische feest Samhain in het Dommelhof in Neerpelt. Tijdens dit tweejaarlijks kunst- en muziekfestival rond licht en duisternis in het Klankenbos beleef je een beklijvende mix van water en bos, muziek en theater, vuur en licht. Samhain wordt gevierd bij de overgang van de zomer naar de winter, maar het is ook een feest ter verering van de doden. Een muzikaal alternatief dus voor Halloween. Muziek en kunst doordrenkt van universele thema’s zoals leven en dood, duisternis en vuur staan ook dit jaar weer centraal tijdens dit festival met uiteenlopende groepen, verrassende acts, performances, theater en lichtspektakels. Bovendien maakt de ruime regio rond Neerpelt in aanloop naar en tijdens Samhain ook kennis met community art. Deze kunstvorm ontstaat wanneer kunstenaars of muzikanten voor creaties intensief samenwerken met specifieke groepen uit een bepaalde regio of uit de samenleving. 

Samhain, Keltisch nieuwjaar
Op 31 oktober vierden de Kelten hun nieuwjaarsfeest Samhain, bij de overgang van de zomer naar de winter. Alle verse producten zijn nu geoogst; zaden zijn verspreid, vlees is ingezouten. Alles is klaar voor de winter. Ook de aarde gaat rusten en bereidt zich voor op een nieuw begin. Volgens druïden en heksen staat de wereld van levenden en doden op dit moment het dichtst bij elkaar. Een overgang van de ene wereld naar de andere is nu mogelijk… Geesten mengen zich ter afscheid nog eenmaal onder de levenden en worden vervolgens met vuren naar de velden gelokt zodat ze niet in de dorpen blijven ronddwalen. Samhain is daarom ook een feest ter verering van de doden, een feest dat in de vroege middeleeuwen gekerstend werd tot Allerheiligen en Allerzielen.

Een greep uit het programma
Het reizende gezelschap Ensemble Leporello groepeert Vlaamse, Waalse en buitenlandse podiumkunstenaars. Artistiek leider van Ensemble Leporello, Dirk Opstaele, grijpt terug naar de oervormen van theater en de commedia dell’ arte. Jongerenkoor Amaryllis uit Peer, Showkoor Neerpelt en Jeugdkoor Kiliana uit Overpelt brengen in spreekkoor een compositie die Dirk Opstaele speciaal voor Samhain maakte.

Cadence Drumline is een groep enthousiaste drummers uit Kaulille (deelgemeente van Bocholt) met zeer verschillende achtergronden. Samen zetten alle drummers hun beste muzikale en artistieke beentje voor. Aan de hand van een aantal workshops en tijdens Samhain maken ze gebruik van de expertise van percussionist Jo Zanders. Jo Zanders startte met Marokkaanse beats en grooves. Momenteel speelt hij in de hedendaagse folkgroep Dazibao en in enkele duo’s en trio’s. Hij was medeoprichter van verschillende percussiefanfares waaronder Belgian Bagpipe Groove Experience, Lokomotiv, Fanfakids, …

Jan Marmenout is één van die rasechte muzikanten die niet gevormd is door een school, maar door reizen en luisteren. Zijn zoektocht naar de roots van klank bracht hem in contact met zeer specifieke archaïsche muziekinstrumenten uit de verscheidene wereldculturen. Hij profileert zich  als een uniek improvisator op zijn zelfgemaakte etnische instrumenten. Tijdens Samhain is een soundscape rond een groot beeld van Jean-Marie Semanda en performances in het bos van zijn hand.

Vzw Toverspel werd opgericht om het straattheater in Mechelen te stimuleren en te promoten. Ze programmeren gezelschappen en maken ook eigen producties, waarbij vuurdecoraties tot hun specialiteit behoren. Voor Samhain nemen ze samen met de socio-culturele organisatie Yawar ‘licht en vuur’ voor hun rekening.

Kunstenaar Laurent Taquin ontwikkelde zijn muzikaliteit door zelf instrumenten te bedenken en uit te werken. Deze hybride instrumenten verbinden steeds beweging, beeld en klank. Hij creëert ongebruikelijke installaties zoals de Balmuse del Meuse (Namureauphones), une goutte d’eau sue (St-Goriksplein), de nénuphars (drijvende muzikale structuren). Hij werkt ook in enkele beroepsscholen in Brussel. Voor Samhain verzorgt hij het waterspektakel vol vuur, licht, drijvende sculpturen, muziek…

Tijd en plaats van het gebeuren :

Samhain Festival
Zondag 31 oktober 2010 vanaf 19.30 u, met afterparty in Dommelhof

Provinciaal Domein Dommelhof
Toekomstlaan 5
3910 Neerpelt

Meer info: www.musica.be

Turntables 4 voices: uniek project voor stem en draaitafel

BL!NDMAN (4x4) Vox BL!NDMAN (4×4) Vox is een jong vocaal kwartet dat op regelmatige basis samenwerkt met de andere kwartetten van het BL!NDMAN-collectief. Het vocaal kwartet wil nieuwe programma’s ontwikkelen waarin oude en nieuwe muziek wordt samengesmolten tot een nieuw artistiek concept. De zangers willen daarbij een eigen klank ontwikkelen. Zij streven ernaar om de menselijke stem, de beweging, de belichting, de versterking, het gebruik van de ruimte op een bloeiende en creatieve manier te laten kristaliseren in een sfeervolle en vernieuwende productie

In het anglicaanse Engeland van de 16de -17de eeuw was katholieke muziek verboden. William Byrd schreef een aantal missen die toen enkel in het geheim konden worden uitgevoerd en rond de tafel werden gezongen zoals dat voor veel wereldlijke muziek in privé vaak gebeurde.
Vanuit dit gegeven zien we een vocaal kwartet dat hoogst onorthodox met repertoire aan het werk gaat. Wanneer de stem niet aangewend wordt, gebruiken de musici al wat er voor handen is om uiting te geven aan tal van eigenwijze partituren. Een performance die met stemmen, draaitafels en schoolborden in de aanslag met het grootste gemak tussen de 16e en de 21e eeuw pendelt.

Programma :

 • Eric Sleichim, mass 4 turntables (vinyl + stemmen)
 • Anonymus, gaudeamus (alt + vinyl) 2′
 • William Byrd, kyrie & gloria (mass for 4 voices)
 • John Cage, story (stemmen)
 • Urmas Sisask, laudate dominum (stemmen)
 • William Byrd, credo (mass for 4 voices)
 • Kaija Saariaho, nuits, adieux (stemmen + live electronics)
 • William Byrd, sanctus & benedictus (mass for 4 voices)
 • Matthew Wright, contact theatre (vinyl)
 • Anonymus, beati mundo (sop + vinyl)
 • William Byrd, agnus dei (mass for 4 voices)

Tijd en plaats van het gebeuren :

BL!NDMAN (4×4) Vox: Turntables 4 Voices
Zondag 31 oktober 2010 om 20.30 u

Begijnhofkerk Tongeren
Sint-Catharinastraat
3700 Tongeren

Meer info : www.develinx.be en www.blindman.be
———————-
Zaterdag 22 januari 2011 om 20.00 u
Auditorium Stedelijke Academie Sint-Niklaas

Hofstraat 13
9100
Sint-Niklaas

Meer info : www.ccsint-niklaas.be en www.blindman.be

Eric Sleichim op www.blindman.be, www.matrix-new-music.be en youtube
Kaija Saariaho : www.saariaho.org, www.chesternovello.com en youtube
Matthew Wright : www.matt-wright.co.uk
John Cage : www.johncage.info en youtube
Urmas Sisask op nl.wikipedia.org en youtube

Elders op Oorgetuige :
Secret Masses : William Byrd vs. Eric Sleichim, 30/07/2008
Interview met Kaija Saariaho en Jean-Baptiste Barrière, 22/02/2007

Vlaams Radio Koor tussen hemel en hel

Bo Holten Contrast. Tussen oud en nieuw, koel en warm, sereen en heftig, somber en helder, hoog en laag. Chef-dirigent en componist Bo Holten (foto) voert het Vlaams Radio Koor in dit programma langs een weg vol tegenstellingen, en leidt hen van één van de oudste Requiems naar een bijzonder 20ste-eeuws a capella koorwerk.

Pierre De la Rue componeerde met zijn Requiem, één van de oudste missen voor de doden, meteen een pareltje in zijn genre. Complexe polyfonie wisselt af met hemelse melodieën, verschillende stemmencombinaties kleuren de zeven onderdelen, en vanuit de diepere stemmen klimt het geheel op naar ongekende hoogtes. In Brussel, Antwerpen en Hasselt confronteert het Vlaams Radio Koor het ‘Requiem’ van Pierre de la Rue met dat van Herbert Howells. Ook in zijn eigen compositie schuwt Bo Holten het contrast niet. Zijn toonzettingen op gedichten van William Blake brengen ons van mysterieuze sereniteit naar angstaanjagende razernij, en van hypnotiserende melodieën naar stoere liederen. Een spannende confrontatie tussen de dag des oordeels en het eeuwige licht.

De Britse componist en organist Herbert Norman Howells (1892 – 1983) wou bewust een aantal a capella werken schrijven voor liturgisch gebruik – en een mis voor de doden (en de nabestaanden) kon natuurlijk niet ontbreken. Howells, tijdgenoot en grote vriend van de meer bekende Ralph Vaughan Williams, was gedurende 52 jaar professor compositie aan het Royal College of Music in Londen. Net als zijn meesterwerk ‘Hymnus Paradisi’ (voor koor en orkest), is ook zijn Requiem (1936) voor dubbelkoor a capella nauw verbonden met de dood van zijn negenjarig zoontje. De structuur van het werk is origineel: zes hoofdstukken, vier in het Engels, twee in het Latijn. De Latijnse teksten gebruiken enkel de beginwoorden van het traditionele Requiem. De Engelse teksten, waaronder twee psalmteksten, geven alle een boodschap van hoop en vertrouwen: “O redder van de wereld; de Heer is mijn herder; ik sla mijn ogen op naar de heuvels; ik hoorde een stem uit de hemel”. De compositie getuigt van een intense diepe gevoeligheid. Zijn ‘Requiem’ treedt door een eigen selectie aan religieuze teksten in de voetsporen van onder andere Johannes Brahms’ “Ein Deutsches Requiem”.

Koordirigent Paul Spicer over Howells’ Requiem : “The Requiem grew out of sketches for Howells’s acknowledged masterpiece – Hymnus Paradisi. This had a long gestation period between 1936 and 1950 when it was first performed, but not so long as this work which was only released in 1980.
The inspiration for this work, as for Hymnus, lay in the death at the age of nine of his only son Michael. It was an emotional and spiritual safety-valve for Howells who in this Requiem has created some of the most sublime music since Palestrina; and what can only be described as the vocal equivalent of Vaughan Williams’s Tallis Fantasia.” (*)

De componist en dirigent Bo Holten (1948) staat zowel in Denemarken als ver daarbuiten bekend als een veelzijdig musicus. Hij verwierf internationale erkenning door zijn pionierswerk in het herontdekken van vele vergeten polyfonisten uit de Renaissance. Zijn handelsmerk voor de uitvoering ervan was het combineren van de traditionele “koele” toon van de vocale polyfonie met een warmere, meer transparante, Scandinavische klank.

Als componist is Bo Holten wijd en zijd bekend om zowel zijn instrumentale als zijn vocale muziek. Tegelijkertijd werd hij in het hedendaagse muziekmilieu vaak als zeer provocerend beschouwd door zijn verzet tegen veel van de moderne stromingen van de tweede helft van de 20ste eeuw. Met het door hem opgerichte vocale ensemble Ars Nova, heeft hij nochtans een grote inspanning gedaan om een groot deel van het modernistische repertoire uit te voeren. Hij kwam echter, teleurgesteld, tot de conclusie dat enkel Ligeti’s muziek blijvende kwaliteiten heeft die het loutere experiment overstijgen.

Programma :

 • Pierre de la Rue, Requiem
 • Herbert Howells, Requiem (in Brussel, Antwerpen & Hasselt)
 • Bo Holten, Marriage of Heaven and Hell

Tijd en plaats van het gebeuren :

Vlaams Radio Koor : Heaven or hell ?
Zondag 31 oktober om 15.00 u
Flagey
– Studio 4
H.-Kruisplein
1050 Elsene (Brussel)

Meer info : www.flagey.be, www.ohsochoir.be en www.vlaamsradiokoor.be
———————-
Dinsdag 9 november 2010 om 20.00 u
OLV-ter-Potterie Brugge

Potterierei 79
8000 Brugge

Meer info : www.vlaamsradiokoor.be
———————-
Zaterdag 13 november 2010 om 21.00 u (inleiding door Frederic Delmotte om 20.15 u )
AMUZ
Kammenstraat 81
2000 Antwerpen

Meer info : www.amuz.be en www.vlaamsradiokoor.be
———————-
Dinsdag 16 november 2010 om 20.00 u
Virga Jesse Basiliek Hasselt

Kapelstraat
3500 Hasselt

Meer info : www.ccha.be en www.vlaamsradiokoor.be
———————-
Donderdag 18 november 2010 om 20.15 u
Jezuïetenkerk Lier

Gasthuisvest 50
2500 Lier

Meer info : www.lierscultuurcentrum.be en www.vlaamsradiokoor.be

Extra :
Bo Holten : www.boholten.dk, www.ewh.dk, www.vlaamsradiokoor.be en youtube
Herbert Howells op en.wikipedia.org, www.chesternovello.com (*) en youtube

Elders op Oorgetuige :
It’s oh so choir : internationaal korenfestival in Flagey, 24/10/2010

Beluister alvast dit fragment uit Herbert Howells’ Requiem

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=IbINuox-kZ0&w=480&h=385]