Post-residentie concert Patrick Farmer, Dominic Lash, Helena Gough en Korhan Erel in Q-O2

Patrick Farmer Een post-residentie presentatie van Patrick Farmer, Dominic Lash en Helena Gough, een drietal dat samensmelt in diverse varianten van op zichzelf staande optelsommen en aftrekkingen, tijd schiep een permutatie, drie schrijven, (dus) een (en dus) twee. Ttot het verste punt een eerste voorwaarde voor de compositie getooid met en ontdaan van gewicht. Een enkel werk tegelijk ook twee en drie een mix van artistieke praktijken, schijnbaar niet vergelijkbaar, schijnbaar niet te onderscheiden. Gevolgd door een performance van Korhan Erel.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Patrick Farmer, Dominic Lash, Helena Gough + Korhan Erel
Zaterdag 3 december 2011 om 20.30 u
Q-O2 Werkplaats – Brussel

Koolmijnenkaai 30-34
1080 Brussel

Meer info : www.q-o2.be

Extra :
Patrick Farmer : ideasattachedtoobjects.blogspot.com
Dominic Lash : www.dominiclash.co.uk
Helena Gough : www.helenagough.net
Korhan Erel : korhanerel.com